Denna dag saktar vi ner tempot. Vi möter oss själva med ett aktivt öppet hjärta. Vi lyssnar på våra behov och strävar efter att trösta, lugna och ta hand om oss i det stundom känslomässiga kaos vi befinner oss i. Att finna acceptans utan att döma.

Vi varvar meditationer, reflektioner och yoga. Vi använder olika vägar till att nå självmedkänsla. Meditation ger tillåtelse för tankar, acceptans för känslor och bidrar till förmågan att knyta an till oss själva och andra på ett äkta vis samt leva efter våra värderingar. Yogans kraft ger oss en fysisk omsorg gentemot kroppen utan att skada.  Yogan är ett sätt att få Compassion och Mindfulness att landa i systemet med både rörelse och stillhet.


Tid:  8 oktober kl. 10-16

Adress: Yogami, Klammerdammsgatan 6
Pris: 895 kr

Boka din plats på 076-7730942.

Medtag lättare lunch, yogamatta, liten handduk/sjal och filt.

Te och fika ingår. 

Varmt välkommen!

Marie och Susanne.