BEHANDLING

Det finns olika anledningar till att vi söker behandling. Kanske vill vi förstå oss själva bättre, acceptera oss, förstå eller ändra på ett beteende vi har. Vi har olika livserfarenheter och dessa har format oss. I bland behöver vi lugna och förstå hur hjärnan fungerar ovh varför kroppen reagerar som den gör. 

Vi kan behöva hantera känslor, förstå varför vi relaterar till andra personer på det vis vi gör i vuxen ålder. Tidigare erfarenheter kan bidra till symptom som stress, rädsla, oro, ångest, låg självkänsla, tillbakadragande, isolering, skam, rädsla för att känna och uttrycka känslor, prestationsångest, nedstämdhet, perfektionism m.m. 

I behandlingssamtalen kartlägger vi först vilka strategier du har med dig från din uppväxt och hur de påverkar ditt mående idag. Du  får information om hur din hjärna fungerar och hur den kan ställa till det för dig. Sedan undersöker vi tillsammans vad det är för just dig som hindrar dig från att leva som du vill och sätter upp behandlingsmål utifrån din värderade riktning, dvs hur du vill leva, vara utifrån vad som är viktigt för dig. Därefter utformar vi en behandlingsplan, hur vi skall arbeta tillsammans för att uppnå dina mål. BEHANDLINGSSAMTAL