SUSANNE CARLSSON

Susanne är beteendevetare och är steg 1 utbildad i KBT. Hon är även utbildad instruktör i mindfulness, av Katarina Lundblad. Tidigt i sitt yrkesliv fann hon kraft i både mindfulness och compassion vilket bejakade hennes önskan om att möta sig själv och andra med omtanke och acceptans. Därför fortbildar hon sig kontinuerligt i Compassionfokuserad terapi och mindful selfcompassion, mediterar och praktiserar mindfulness dagligen och åker återkommande på retreat.

Susanne har lång erfarenhet av att möta människor som utsatts för svårigheter i livet, svårigheter som gett trauma och annan psykisk ohälsa. Problematik som hon dagligen möter är ångest, depression, emotionella svårigheter, emotionella personlighetsstörningar och andra beteende problem.

Susanne har en gedigen erfarenhet av relationella svårigheter. Att skapa relationer är det bland det viktigaste och även något av det svåraste vi gör. Susannes expertisområde är emotionen skam och dess inverkan både personellt och relationellt. Hon bygger sin samtalsterapi på intergrativ grund, där olika metoder och teorier används för att skapa meningsfulla sammanhang. Centralt i den intergrativa psykoterapin är att man försöker förstå samband mellan yttre fenomen som relationer, händelser, beteenden och handlingar samt inre fenomen där tankar, känslor, minnen och fantasier lyfts fram för att få en hel bild av sig själv.  

Susanne har även för djupat sig i sexologi då hon anser att vår sexuella identitet och acceptans för dem vi är viktiga faktorer för psykiska hälsa. Erfarenheter som att varit i destruktiva relationer eller anknytningtrauma kan påverka de relationer vi är i eller söker, hur vi förhåller oss till oss själva respektive och vårt samliv.

ARTIKEL 

Enterprise magazine har skrivit en artikel om Susanne. Artikeln finner du här:

  https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/artikel/kunnig-kbt-terapeut-i-halmstad

EM_Susanne Carlsson KBT _01
Kunnig KBT-terapeut i Halmstad

Susanne Carlsson KBT AB hjälper människor som på olika sätt mår dåligt och får dem att återfå kontrollen över sitt liv. Hon jobbar både med klassisk KBT och tredje vågens terapi, som lär klienten att hantera och acceptera negativa tankar.


Till Susanne Carlsson som är KBT-terapeut i Halmstad söker sig människor med olika slags problematik. Nedstämdhet, oro, stressrelaterad ångest, relationsproblem samt ångestdiagnoser som tinnitus, yrsel och social fobi är några vanliga orsaker. Här jobbar Susanne Carlsson med KBT som grund men också andra evidensbaserade metoder inom tredje vågens terapi, som Compassion fokuserad terapi och mindfulness. Inom klassiskt KBT jobbar man mestadels med beteende eller tankar medan Susanne också jobbar mycket med det som händer i kroppen.

– Jag ser ofta att olika symptom sätter sig i kroppen. De behöver lösas upp, vidgas och skapa rymd för att det ska bli ett flöde i kroppen.

Susanne jobbar individuellt med klienter men håller också i grupper inom meditation och mindfulness i Halmstad.


Lång erfarenhet av att jobba med människor

Susanne jobbar med vuxna som är över 18 år. Hit kan den som på något sätt mår dåligt söka sig. När en ny klient vänder sig till henne börjar kontakten med ett telefonsamtal, där denne får berätta om hur den känner.

– Under det först samtalet får jag en bild av situationen och ser om mina kunskaper matchar med behovet. I annat fall skickar jag dem vidare. Därefter gör jag en fallformulering där jag frågar vad personen har varit med om. Kanske har de några jobbiga minnen som präglat dem och hur de ser sig i relationen med andra människor. Alla har vi våra säkerhetsbeteenden, där vi gör vissa saker för att skydda oss. Kanske undviker man folk i vissa lägen eller skriker högt för att folk ska backa. Då tittar jag på vad det är och vad det är kopplat till för tankar och beteenden. Kartläggning kan ta mellan 1-3 timmar beror på hur komplext det är men det är för att både jag och klienten ska förstå hur det hänger ihop. Sedan kan klienten nå de mål som denne satt upp och en behandlingsplan görs därefter.

Susanne som är utbildad beteendevetare i grunden har en lång erfarenhet av att jobba med människor. Hon har bland annat tillbringat 17 år inom kriminalvården, där hon mött många olika människor och livsöden.

– Jag har jobbat mycket med människor som använt våld av olika slag. Det man ser vid första anblicken är ett brott men det finns en människa bakom, som ofta har med sig många saker i ryggsäcken. Kanske har de varit utsatt för mobbning och så vidare.

Susanne fortsätter att berätta att alla människor är individer och att lösningar också är helt individuella. Något som hon alltid utgår ifrån i sitt yrke som terapeut.

Efter sin tid på kriminalvården vidareutbildade sig Susanne och gick en steg 1-utbildning och därefter utbildade hon sig till instruktör inom Mindfulness och Mindful self compassion och inom Compassion fokuserad terapi.

– Jag jobbar mycket med känslor och hur de expanderas,  för att förstå vad som händer med oss när vi har starka känslopåslag. Oavsett vad vi har med oss så har vi alla livserfarenheter som påverkar oss på ett eller annat sätt.

Susanne har idag jobbat med behandlingar sedan 2008 och startade sitt företag 2018 och det märks tydligt att hon brinner för människor och för att hjälpa dem.

– När jag träffar en person och denne får förståelse för sina reaktioner, kan de bli lite snällare mot sig själva.  Det är också kul att se hur individen utvecklas och resan denne gör. När man lär känna sig själv, kan man också lära sig att tycka om sig själv på ett annat sätt och känna att man har kontroll över sitt liv, avslutar Susanne.