MSC 6 VECKORS KURS

 MSC - Mindful self-compassion 
Självmedkänsla

MSC har i en vetenskaplig studie visat att ökad medkänsla med sig själv och andra ger ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Studien visar också att självmedkänsla minskar depression, ångest och stress. Effekten av MSC är kopplad till hur mycket man utövar medkänsla. MSC är utvecklat av Kristin Neff, psykologiproffessor och Christoffer Germer, psykolog och psykoterapeut. MSC kombinerar mindfulnessfärdigheter och medkänsla genom att tillhandahålla verktyg för en emotionell hållbarhet. 
 
Genom att vara både närvarande i nuet och självmedkännande ökar vi vårt välbefinnande och får mer balans i våra liv.  Syftet med kursen är att bygga upp inre resurser att möta sig själv mer kärleksfullt.


Kursen upplägg :
Vi ses 6 måndagskvällar 18-19.30 samt en söndag 3 timmar.
Söndagen är som en mini retreat i tystnad. Kursen är upplevelsebaserad och vi varvar teori och praktik med att dela våra erfarenheter. Avsätt gärna en stund varje dag under kursens gång för att praktisera de hemövningar som du tillhandahåller vid varje tillfälle. 

Datum: 24/10, 31/10,7/11, 14/11, 21/11 och 28/11 kl. 18.-19.30
Söndagen den 13/11 kl. 9-12.
Adress: Yogami, Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.
Kostnad: 1990 :-
Ingår: Ljudfiler, övningar och kompendium. 
Ta med: Yogamatta/liggunderlag, penna och anteckningsblock. Om du har meditationskudde eller meditationspall så ta gärna med den. 
Sista anmälningsdag: 16 oktober. 

Varmt välkommen!

Anmälan till MSC 6 veckors kurs