KURSER

MIndfulness kurser. Mindfulness är en effektiv metod för att hantera stress och stress finns det gott om i våra liv. Några gånger om året erbjuder kurser i minfulness för dig som känner stress, oro eller andra svåra känslor. Varje tillfälle är om en och en halv timme. 

Mindfulnesskurs vintern 2022.
Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och i denna kurs är temat de sju attityderna inom mindfulness. Under fyra tillfällen går vi in lite djupare i mindfulness. Vi gör övningar tillsammans och ni får med er övningar mellan lektionerna. Vi utövar den centrala kroppsskanningen och går igenom betydelsen av att vara i kontakt med sin kropp. Vi talar också om hur vi förhåller oss till tankar och känslor i mindfulness. Kursens inriktning är att ta med sig mindfulness i vardagen. Passar såväl nybörjare och dig dom övat tidigare.


Meditationskvällar
Jag har meditationskvällar på Yogami, klammerdammsgatan 6 i Halmstad. Under en timme guidar jag dig i meditation. Ingen förkunskap krävs.

EMPATITRÖTTHET

Susanne har lång erfarenhet av att arbeta som beteendeterapeut och har även själv drabbats av det som kallas empatitrötthet eller compassion fatique. Hur tar behandlare hand om sig själv i det teraputiska arbetet? För att orka finnas vid patientens/klientens behöver vi har strategier för att ta hand om oss själva.

Susanne kommer gärna till er arbetsplats eller ni till mig för en inspirationsföreläsning, medarbetardag, arbetsplatsträff eller skräddarsyr ett upplägg som passar just er arbetsplats. Pris efter förfrågan.

TERAPI

Det är vanligt att vi någon gång i livet hamnar i svåra situationer där vi kan behöva stöd och hjälp i att ta oss an de svårigheter vi står inför. Vi börjar med att ha ett första kartläggande samtal där vi definerar problem och önskat förändringsmål och gör en behandlingsplan och bestämmer antalet sessioner för behandlingen. Det är först därefter som du bestämmer om du vill påbörja terapi. Första samtalet rekomenderas vara 1,5 timme långt för att vi skall identifierar viktiga behandlingsfakorer samt ha möjlighet att lära känna varandra.

Terapisamtal kan även ske via skype om så önskas.

MINDFULNESS TILL FÖRETAG

Närvaro och fokus för ett hållbart arbetsliv. Vi har många distraktioner på arbetsplatserna idag och en mycket information att hantera. Att i det kunna lägga tid på rätt uppgift och ha det rätta fokuset är nyckeln till en god prestation och till ett hållbart arbetsliv. När arbetslivets gränser suddas ut ökar också kraven på medarbetarna. Mindfulness är ett sätt att lära sig vart ens egna gränser går vilket möjliggör ett hållbart arbetsliv.

Susanne kommer gärna till er arbetsplats eller ni till mig för en inspirationsföreläsning, medarbetardag, arbetsplatsträff eller skräddarsyr ett program som passar just er arbetsplats. Beroende på önskemål kan teman vara stresshantering, fokusträning, närvaro i möten på arbetsplatsen eller annat inom mindfulness.

Teori kombinerars alltid med praktiska övningar för att medarbetarna ska ha med sig enkla verktyg till sin vardag.
Vinster med mindfulness på jobbet är land annat mindre upplevd stress, effektivare arbetstid och närvaro i möten på arbetsplatsen.

Susanne har flera förslag på upplägg att utgå ifrån i en diskussion med er om vad som skulle kunna passa just er arbetsplats. Det kan vara allt från mer traditionell mindfulnessutbildning präglad av MBSR metoden till mindfulness kopplat till lunchrasten för att varva ner i slutet på veckan. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur mindfulness kan utformas och implementeras i verksamheten. Varmt välkomna att ta kontakt för att diskutera hur minfulness kan integreras i er verksamhet. Pris efter förfrågan.